Bùi Nhùi lọc nước – Jmat Enkev (có keo) -200x100x3,8cm

  • Là giá thể chứa vi sinh vật , vừa như một màn chặn phân, cặn hiệu quả . – Độ bền cao, không tan mục trong nước . – Dễ dàng vệ sinh , sắp xếp trong ngăn lọc
LIÊN HỆ NGAY
Danh mục: